Welcome!

Website đang trong quá trình cập nhật thông tin…

Giới thiệu

Các Ban
Trong Hội Thánh

Các ban ngành trong Hội Thánh hoạt động mạnh mẽ để phát triển các lĩnh vực của sự thờ phượng Đức Chúa Trời, môn đồ hóa, phục vụ Ngài, thực thi các mạng lệnh Chúa giao, và phát triển các mối thông công trong cộng đồng Cơ Đốc.

Ban Cầu Nguyện

Cầu nguyện là hơi thở của đời sống tâm linh.

Ban Truyền Giảng

"Hãy đi khắp thế gian, giảng Tinh Lành cho mọi người."

Ban Thăm Viếng

"Ai nấy hãi coi sóc nhau để khuyên giục lòng yêu thương và việc tốt lành."

Khối CĐGD

Khối Cơ Đốc Giáo Dục nhằm giúp tín hữu trưởng thành về đời sống thuộc linh.

Ban Lão Niên

Tín hữu lớn tuổi thờ phượng Chúa & thông công chia sẻ.

Ban Trung Niên

Thờ phượng Chúa & cùng gây dựng gia đình ban viên lớn mạnh.

Lịch thờ phượng Chúa &

Sinh Hoạt Hội Thánh

HTTL Thông Tây Hội
CHÚA NHẬT

6h00: Thờ Phượng Chúa (Lễ 1)
7h30: Trường Chúa Nhật
_Giáo lý Báp-têm
_Ban Cao Niên
_Hội Thánh Thiếu Nhi
8h30: Thờ Phượng Chúa (Lễ 2)
10h30: Hội Thánh Hàn Quốc
14h00: Ban Thiếu Niên
15h00: Ban Thanh Niên
19h30: Nhóm Thới An
_Hội Thánh Truyền Giảng (tuần thứ 4 trong tháng)

19h30: Trường Chúa Nhật (giáo viên & nhân sự)
_Nhóm Thông Công sinh viên

19h30: Ban Trung Niên

19h30: Lớp “Cuộc Đời Chúa Cứu Thế”

19h30: Cầu nguyện tuần hoàn các khu vực.
_Ban Thanh Niên Học Kinh Thánh – nhóm nhỏ

19h30: Ban Thanh Tráng Ban Tráng Niên
_Ban Ha-lê-lu-gia tập hát.

– THỨ BẢY 19h30: Ban Phụ Nữ
_Ban Ha-lê-lu-gia tập hát.

5h30 – 6h30: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày