Thông Báo

LỊCH SINH HOẠT HẰNG TUẦN

Hội Thánh

Lễ 1: 6h-8h.
Lễ 2: 8h30 - 10h30.
Lễ 3: 7h-9h.

Ban Thiếu Ấu Nhi

8h30 - 10h00 Chúa Nhật phòng 1,2,3 và sân sau nhà thờ.

Ban Thiếu Niên

15h00 - 17h30 Chúa Nhật phòng 1,2.

Ban Thanh Niên

15h00 - 17h30 Chúa Nhật.

Ban Thanh Tráng

19h30 - 21h00 Thứ 6 hàng tuần.

Ban Tráng Niên

19h30 - 21h00 Thứ 6 hàng tuần.

Ban Trung Niên

19h30 - 21h00 Thứ 3 hàng tuần.