Bạn Cần Gì Cho Lễ Giáng Sinh?

Bạn Cần Gì Cho Lễ Giáng Sinh?

Tom và gia đình của cậu đã chuyển đến vùng lân cận mới vào tháng mười một. Thời tiết lạnh lẽo và xám xịt bên ngoài, và cậu bé cảm thấy cô đơn bên trong khi mẹ của cậu đi vào phòng ngủ của cậu.

Mẹ của cậu hỏi: "Tom, con muốn gì cho lễ giáng sinh năm nay?

"Con muốn có chiếc xe gắn máy với tốc độ bốn số mới hoặc là một bộ roller blades. Nhưng điều mà con thật sự muốn là trở về với những người bạn của con ở vùng lân cận cũ của chúng ta."

Mẹ cậu mỉm cười, "Ngày mai tại sao con không mời cậu bé bên cạnh nhà đến chơi. Cậu ta cùng tuổi với con và mẹ chắc chắn rằng cậu ta sẽ vui khi được chơi với con."

"Nhưng mẹ biết một người muốn làm bạn với con bất kể là con ở đâu. Thật ra, Người đó muốn là người bạn tốt nhất của con."

Tom hỏi, "Ai vậy Mẹ?"

"Là Chúa Giê-xu."

"Mẹ định nói gì Người đó muốn là bạn của con sao?"

"Một lần Chúa Giê-xu nói với các môn đồ Ngài để những con trẻ đến Ngài (Ma-thi-ơ 19:14). Ngài không những muốn là bạn của con; mà Ngài muốn con là một phần tử trong gia đình của Thượng Đế."

"Làm sao con có thể ở trong gia đình của Ngài được?"

"Con có nhớ câu Kinh Thánh mà con đã học không? 'Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời' (Giăng 3:16)."

"Kinh Thánh có chép rằng tất cả chúng ta đều làm điều xấu - phạm tội với Thượng Đế (Rô-ma 3:23). Không có điều gì mà chúng ta có thể làm để trở thành bạn của Thượng Đế và đi lên thiên đàng."

 

"Nhưng Thượng Đế đã sai Con của Ngài, là Chúa Giê-xu, Đấng không hề phạm tội, xuống chết trên thập tự giá và gánh hình phạt vì những tội lỗi của chúng ta."

"Sau ba ngày, Chúa Giê-xu sống lại từ trong cái chết. Bởi vì Ngài làm điều nầy, nên chúng ta có thể biết chắc rằng tội lỗi của chúng ta được tha và chúng ta có thể là bạn của Thượng Đế. Tom, con có biết rằng Chúa Giê-xu là bạn của con không?"

Tom nhún vai, "Con không biết."

"Ồ, con có thể biết chắc, bằng cách tin Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của con. Hãy nói với Ngài rằng con cần Ngài làm bạn của con. Hãy nói với Ngài rằng con xin lỗi vì những lỗi lầm của con."

Tom cúi đầu và mời Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình.

Sau khi cậu bé cầu nguyện, cậu nhìn lên. Mẹ đang mỉm cười. Bà ta nói: "Chúa Giê-xu nói rằng khi con nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình, thì Ngài sẽ luôn ở với con (Hê-bơ-rơ 13:5). Điều đó có nghĩa là cho dù con ở đâu, con có thể luôn trò chuyện với Ngài, và Ngài sẽ nghe tiếng con và giúp đỡ con."

Chúa Giê-xu có phải là bạn thân nhất của bạn không? Nếu bạn không chắc, thì bạn có thể làm chắc ngay bây giờ, cũng giống như Tom vậy. Lúc đó, bạn cũng sẽ là phần tử của gia đình Thượng Đế.