Bình Minh Vui Mừng

Bình Minh Vui Mừng

Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng…

Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi

bằng vui mừng. (Thi thiên 30: 5, 11)

Xem lịch sử, trên ba ngàn năm trước,

Đêm kinh hoàng của ngày “lễ Vượt qua”.

Bao gia đình trong chết chóc kêu la, (1)

Khi tai họa đã tràn lan Ai-câp.

Con dân Chúa, được bao che ẩn nấp,

Cách ly nhà, phủ bởi huyết chiên con. (2)

Dù tai ương, tràn thôn ấp, hoàng cung,

Được an ổn giữa muôn ngàn hoảng loạn.

Hành trang mới, họ cùng nhau sửa soạn,

Để lên đường về “Đất hứa” thân thương.

Ánh bình minh, đang ở cuối con đường,

Được giải phóng mở tầm nhìn hy vọng.

Cả thế giới ngày nay đang rối loạn,

Bởi hoành hành, dịch viêm phổi “corona”.

Hàng trăm ngàn người chết ở quanh ta,

Gieo kinh hãi và sợ lo khắp lối.

(1). Xuất 12: 29-30 (2). Xuất 12: 6-7, 22Dịch “covid” làm y khoa bối rối,

Chưa thuốc ngừa, thuốc chữa trị cản ngăn.

Nước giàu, nghèo, nền kinh tế đóng băng,

Bao chứng khoán bốc hơi thành mây khói.

Bao ngàn tỉ đã bỏ ra cứu đói,

Cứu suy trầm, cứu phá sản công ty.

Bao triêu người đang thất nghiêp lâm nguy,

Cơn khủng hoảng đã tràn lan thế giới.

Cơ-Đốc nhân, được Chúa Cha kêu gọi,

Trong ân lành qua dòng huyết Giê-su.

Giải phóng ta khỏi nô lê ngục tù, (3)

Ban ân sủng trong bình an cứu rỗi.

Ta hy vọng, trong tình yêu vô đối,

Trong bảo toàn, chu cấp Chúa Toàn năng. (4)

Sẽ vượt qua đêm đen tối bủa giăng,

Sẽ bước tới giữa bình minh rạng rỡ.

Ta sẽ thấy môt lối đi rông mở,

Môt tầm nhìn, môt “Đất hứa” vinh quang.

Tiếng hoan ca vang dây cả thiên đàng,

Chân tiến bước bên “trụ mây”, “trụ lửa”. (5)

(3). Cô-lô-se 1:13 , Giăng 8:36 (4). Ma-thi-ơ 6:8 (5). Xuất 13: 20-22