Bông Trái Thánh Linh  

Bông Trái Thánh Linh  

 

Bông trái Thánh Linh được nở đều

Đầu nguồn là mỹ đức THƯƠNG YÊU

VUI MỪNG tỏa rạng trong ơn Chúa

Vạn sự BÌNH AN phước hạnh nhiều.

 

NHỊN NHỤC, NHÂN TỪ nhớ ơn Cha

HIỀN LÀNH, TRUNG TÍN chẳng cách xa

MỀM MẠI một lòng theo ý Chúa

TIẾT ĐỘ giữ mình ngát hương hoa.

 

Bông trái Thánh Linh nở trong mình

Thời gian tô điểm ngắm càng xinh

Con đường tin kính nhiều ơn phước

Sáng ngời Danh Chúa đặng hiển vinh.

 

HTTLVN.org