CHÚA TÌNH YÊU GIÁNG SINH

CHÚA TÌNH YÊU GIÁNG SINH

Đấng Tạo hóa dựng nên vũ trụ,

Từ ngàn xưa không cũ chút nào,

Mỗi ngày thêm mới làm sao

Chúa ban mưa nắng dồi dào phước thiên.

 

Tội lỗi đến thế gian ngăn cách,

Đức Chúa Cha hoạch định yêu thương,

Jê-sus cứu rỗi con đường

Tình yêu giáng thế đoái thương con người.

 

Chúa giáng thế gánh xong tội lỗi,

Giữa thế gian đêm tối mịt mờ.

Bình an hạnh phúc nên thơ

Người chưa có Chúa hững hờ khổ đau.

 

Tình yêu Chúa trước sau son sắt

Phải tín trung giữ chặt đức tin,

Quyết luôn giống Chúa quên mình

Nhờ ơn Chúa đã vì yêu giáng trần.

 

Thế nhân hỡi đừng phân vân nữa

Hãy quay về Chúa, nhận yêu thương

Tội con được Chúa tha hường

Đường về Thiên quốc là đường vinh quang.