Một Người Mẹ

Một Người Mẹ

Bạn có biết rằng từ điển Webster định nghĩa một người mẹ là "một người nuôi dưỡng nữ?" không? Đây là lời nói bớt trong mọi thời đại, và tôi muốn nói với Ông Webster  sự diễn tả này nên được viết lại.

 

Một người mẹ là một bộ sách giáo khoa. Con cái của cô ta nghĩ rằng cô phải biết nơi nào mặt trời lặn vào buổi tối, thế nào sự đẩy của máy bay phản lực hoạt động, những hàng xuất khẩu của Thái Lan là gì, và những con mèo con đến từ đâu...

 

Một người mẹ là một người thợ cả người mà có thể lấy cái ống quần ra khỏi dây xích của chiếc xe đạp và sửa bất cứ cái gì với băng giấy bóng kính và một cái kẹp tóc. Mẹ là một người y tá mà có thể lấy ra những mảnh vụng những cái răng lung lay một cách không đau đớn, làm ngưng cơn đau răng giữa đêm khuya, và chữa lành một trường hợp bệnh cảm trước buổi đi chơi ngoài trời của lớp bốn.

...

Một người mẹ là tất cả những điều này và còn nhiều nữa. Thiên chức làm mẹ có thể dường như không giống "việc làm lớn" khi bạn đang cố gắng trang trải tài chính gia đình ..., điều mà tiền không thể mua được. Những đứa con của mẹ là sự đầu tư của tốt trong tương lai...

 

Thượng Đế đã đặt để những cuộc đời của những đứa con trong đôi tay của người mẹ. Chúng sẽ chịu ảnh hưởng sâu sắc của tình yêu và quan tâm của mẹ trong suốt cuộc đời chúng. Liệu rằng chúng sẽ lớn lên làm những thanh niên có trách nhiệm, và biết giá trị của điều đúng từ điều sai không? Chúng sẽ hạnh phúc và an toàn trong mối quan hệ với Thượng Đế và những người khác không?

 

Thượng Đế đã không bỏ người mẹ để nuôi con một mình. Ngài đã cung cấp một sự hướng dẫn. Kinh Thánh là sự bày tỏ của Ngài cho người mẹ; nó là “lá thư yêu thương của Thượng Đế”. Trong đó sẽ tìm những lời hướng dẫn của Ngài cho cuộc sống.

 

Thượng Đế muốn cho cuộc đời bạn và gia đình của bạn điều tốt nhất. Đó là tại sao Ngài đã gửi Chúa Jê-sus Christ để ban phước hạnh và sự cứu rỗi như không cho gia đình bạn, Ngài đến để khắc phục những cơn giông của cuộc đời trên vai người mẹ.

 

Chúa Jê-sus nói, "Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật" (Giăng 10:10b). Bạn nhận được cuộc sống đó bằng cách tin rằng Chúa Jê-sus đã chết cho những tội lỗi của bạn và đã sống lại để cho bạn một cách sống mới.

 

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Đấng Christ làm Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời của bạn, hãy quay lại với Ngài hôm nay. Không những bạn, số phận đời đời của bạn mà tương lai gia đình của bạn cũng sẽ được ảnh hưởng bởi sự quyết định của bạn.

 

"Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài" (Giăng 1:12).

VietChristian