Neo Trong Chúa Suốt Linh Trình Trên Đất

Neo Trong Chúa Suốt Linh Trình Trên Đất

Phi-e-rơ xưa từng thề không chối Chúa

Ai chối Ngài, chứ tôi nhất quyết không

Đừng tưởng tôi yếu đuối dễ mềm lòng

Không đâu Chúa, đức tin tôi mạnh lắm.

 

Ngay sau đó, trong sân thầy thượng phẩm

Phi-e-rơ theo với một môn đồ

Người ta hỏi ông ta chối tỉnh bơ

Tôi không phải là môn đồ người ấy…

 

Chúa sống lại và nhiều người xem thấy

Phi-e-rơ cũng được Chúa hỏi han

Yêu ta chăng, hỡi con, yêu ta chăng?

Ông buồn rầu, Chúa hỏi ông ba bận…

 

Chúa Jê-sus hiểu Phi-e-rơ tường tận

Tha thứ ông và bảo hãy chăn chiên

Phi-e-rơ như quên hết ưu phiền

Tạ ơn Chúa, Ngài bao dung quá đỗi…

 

Ta cũng thế, rất nhiều lần nông nổi

Cứ nghĩ rằng đức tin mạnh lắm đây

Tin Chúa lâu, kinh nghiệm Chúa tràn đầy

Ai yếu đuối, chứ tôi thì không thể.

 

Chúa yêu ơi, tình Ngài như trời bể

Thương xót con, tha thứ dại dột nầy

Xin cho con cậy nhờ Chúa từng giây

Neo trong Chúa suốt linh trình trên đất.

 

VietChristian