NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH

NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH

Nhân ngày Phụ Nữ tám tháng ba,

Kính chúc quý Cô với quý Bà

Là những người nữ trong Hội Thánh

Chu toàn trách nhiệm được đề ra.

Có một người nữ Ta-bi-tha

Tên thường được gọi là Đô-ca

Giúp đỡ nhiều người khi còn sống

Lúc chết biết bao kẻ khóc bà.

Nhiều người Kinh Thánh đã ghi tên

Bà An-ne dâng Chúa: Sa-mu-ên

Khi còn bé nhỏ vừa dứt sữa

Sống với Hê-li trong ngôi đền (thờ).

Người Nữ Tin Lành đẹp biết bao

Dù cho cuộc sống có ra sao

Luôn tròn trách nhiệm, Mẹ và vợ

Cùng chồng hạnh phúc sống bên nhau.

Mấy vần thơ ngắn xin viết ra,

Kính tặng quý Cô với quý Bà

Hãy luôn vững lòng hầu việc Chúa

Xứng đáng người nữ Hội Thánh nhà.

Ông Nguyễn Hữu Thành