Ban Thanh Tráng

"Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em."
(II Cô-rinh-tô 13:11)

Đầu năm 2000, trước tình hình phát triển chung của Hội Thánh, các ban ngày càng có nhiều con cái Chúa tham dự nhóm thờ phương Chúa. Một số anh chị em trong độ tuổi từ 30 đến 40 hoặc đang tham dự nhóm với Ban Thanh Niên hoặc đang dự nhóm với Ban Trung Niên hoặc chỉ tham gia thì giờ thờ phượng Chúa chung của Hội Thánh. Đối với Thanh niên thì anh chị em này đã quá tuổi, còn nếu thờ phượng Chúa, sinh hoạt ở Ban Trung Niên thì chưa thích hợp độ tuổi. Nhận thấy nhu cầu thực tế của Hội Thánh là cần phải thành lập Ban Thanh Tráng. Mục sư Quản nhiêm và Ban Chấp sự trong buổi họp đầu tháng 02 năm 2000 đã nhất trí thông qua việc thành lập Ban Thanh Tráng.

Nhìn lại chặng đường những năm qua trong sự tể trị ban ơn của Chúa Hằng Hữu, Ngài là Cha Từ Ái của mỗi con dân Ngài, Ban Thanh Tráng Hội Thánh Tin Lành Thông Tây Hội hết lòng cảm tạ ơn Chúa vì sự phát triển cả về thuộc linh cũng như thuộc thể của gia đình Thanh tráng trong suốt 13 năm qua.

Sáng Chúa nhật 20/02/2000, Ban điều hành lâm thời được Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự chỉ định đã họp lại sau giờ thờ phượng để bàn những bước chuẩn bị cho buổi nhóm thờ phượng Chúa đầu tiên của Ban Thanh Tráng. Sau đó thư mời được chuyển đến các anh chị em trong tuổi Thanh tráng từ 30 đến 40 tuổi, dù đã lập gia đình hay chưa lập gia đình và dưới 30 nếu đã lập gia đình.

 Sáng Chúa nhật 05/03/2000, sau giờ thờ phượng, Ban Thanh Tráng đã nhóm thờ phượng CHúa buổi đầu tiên đánh dấu cho sự hình thành một ban mới tại Hội Thánh Thông Tây Hội, số các anh chị em nhóm thờ phượng Chúa khoảng 30 người. Trong buổi nhóm đầu tiên Ban điều hành đã trưng cầu ý kiến chung của các anh em trong ban về thì giờ nhóm, nội dung thờ phượng CHúa, hình thức sinh hoạt, các vấn đề mà Ban Thanh Tráng quan tâm.

Ban Thanh Tráng đã thông qua giờ thờ phượng Chúa của ban là sáng Chúa nhật sau giờ thờ phượng Chúa gồm có: bồi linh, học Kinh Thánh, tôn vinh Chúa, làm chứng, cầu nguyện và sinh hoạt.

Sau buổi nhòm thờ phượng Chúa đầu tiên có đông người tham gia, những buổi nhóm sau số người tham gia có phần thưa thớt hơn. Số người nhóm thờ phu75ng Chúa trung bình khoảng 10-15 người.

Đến tháng 06/2000 Ban Thanh Tráng tiến hành hội đồng thường niên và bầu ra ban điều hành chính thức.

Cuối năm 2000, nhận thấy thì giờ nhóm vào sáng Chúa nhật không còn phù hợp nữa nên Ban điều hành đã quyết định đến đầu năm 2001 sẽ đổi giờ nhóm thờ phượng Chúa sang tối thứ hai từ 19g30 đến 21g 00 và nhóm mỗi tuần chứ không còn nhóm cách tuần nữa. Tứ tháng 01/2001 cho đến nay, Ban Thanh Tráng nhóm thờ phượng Chúa vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Do đặc điểm chung của tuổi Thanh Tráng là trụ cột chính của gia đình nên số lượng nhóm không ổn định vì các anh chị em phải đi làm xa, thay đổi chỗ ở, công việc làm ăn bận rộn, các chị em ghỉ dài hạn do sanh con, nuôn con nhỏ,... Những ngày đầu thành lập ban có nhiều lúc số lượng ban viên nhóm rất ít, có buổi nhóm chưa tới 10 người nhưng ban điều hành vẫn kiên trì cầu nguyện, thăm viếng, mời gọi các anh chị em tham gia. Có những tháng, số thành viên Ban ThanH Tráng nhóm thờ phượng Chúa lên trên 70 người, buổi nhóm thờ phượng Chúa thật được ơn và khích lệ.

Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho Ban Thanh Tráng từng bước lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhiều anh chị em đã đến tuổi chuyên lên Ban Trung Niên nhưng vẫn muốn gắn bó với Ban Thanh Tráng. Đến nay, số lượng thành viên Ban Thanh Tráng lên trên 50 người với số trung tín nhóm lại hàng tuần trên 30 người, dù có bận công việc gì, nhưng bởi lòng yêu mến Chúa, anh chị em vẫn thu xếp thì giờ để có thể tham gia sinh hoạt thờ phượng Chúa với nhau.

Ngoài những nội dung thờ phượng Chúa thường kỳ như học Kinh Thánh, bồi linh, cầu nguyện, tôn vinh Chúa, làm chứng, Ban Thanh Tráng còn có những chương trình sinh hoạt chuyên đề theo những chủ đề được nhiều anh chị em quan tâm như chăm sóc sức khỏe, trách nhiệm người chồng và vợ trong gia đình, nuôi dạy con cái,... đồng thời ban điều hành còn tạo điều kiện để ban viên có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các Hội Thánh bạn qua những chương trình họp bạn bồi linh thông công, dã ngoại,... Qua các chương trình và các tiết mục khác nhau phù hợp với lứa tuổi, đời sống đức tin các anh chị em trong gia đình Thanh tráng có sự thay đổi và lớn lên trong Chúa.

Mục tiêu của Ban Thanh Tráng nhấn mạnh nếp sống Cơ Đốc trong gia đình Thanh tráng theo Lời Chúa dạy để tăng trưởng càng hơn trong đời sống thuộc linh cũng như thuộc thể. Tất cả những hoạt động của Banh Thanh Tráng đều xoay quanh nếp sống đạo trong gia đình của mỗi thành viên. Điều này là rất quan trọng cho mỗi người chúng ta để an ủi, khích lệ, gây dựng lẫn nhau cùng lớn lên trong ơn Chúa trong thời kỳ cuối rốt này với mong ước mỗi thành viên trong gia đình Thanh tráng được phát triển toàn diện và sâu nhiêm hơn trong đời sống theo Chúa.

Nhìn lãi quãng đường thời gian từ khi thành lập đến nay đã hơn 18 năm, chúng tôi thật thấy ơn Chúa là lớn lao, kỳ diệu biết bao trên Ban Thanh Tráng nói riêng và Hội Thánh Thông Tây Hội nói chung. Ban Thanh Tráng nguyện dâng lên Chúa lời cảm tạ về mọi sự Ngài đã ban cho và xin Hội Thánh thêm lời cầu nguyện Chúa cho Ban Thanh Tráng chúng tôi.

BĐH Ban Thanh Tráng