Hướng Về Sự Kiện “Chúa Tình Yêu Giáng Sinh” 2019 Tại TP.HCM

Hướng Về Sự Kiện “Chúa Tình Yêu Giáng Sinh” 2019 Tại TP.HCM

Hướng Về Sự Kiện “Chúa Tình Yêu Giáng Sinh” 2019 Tại TP.HCM

Hướng Về Sự Kiện “Chúa Tình Yêu Giáng Sinh” 2019 Tại TP.HCM: “Con Gặt Ít, Thiếu, Tình Trạng Thật Cấp Thiết”

 

MỖI NGÀY 5 PHÚT CẦU NGUYỆN CHO DÂN TỘC VIỆT NAM VÀ CẦU NGUYỆN ĐẶC BIỆT CHO QUÝ THÂN HỮU:

 

“Vậy nhờ năng lực Chúa, Đạo Ngài ngày càng tăng trưởng     và vững mạnh.” (Công vụ 19:20-BDM)

 

Thứ hai
Cầu nguyện cho các bậc cầm quyền từ Trung Ương đến Địa Phương và cho dân tộc Việt Nam

 

Thứ ba
Cầu nguyện cho các cấp Lãnh đạo Thành phố và việc cấp giấy phép tổ chức

 

Thứ tư
Cầu nguyện cho Mục sư Phan Vĩnh Cự (Phó Hội Trưởng I - HTTLVN) và Mục sư Nguyễn Hữu Bình (Phó Hội Trưởng II - HTTLVN) trong sự rao giảng Lời Chúa.

 

Thứ năm
Cầu nguyện cho Ban Tổ chức - Ban Đại diện Tin Lành TP.HCM và các nguồn tài chính cho chương trình.

 

Thứ sáu
Cầu nguyện cho các ban ngành cùng các nhân sự được đầy ơn Chúa trong việc chuẩn bị chương trình.

 

Thứ bảy
Cầu nguyện cho quý Mục sư, Truyền đạo và con cái Chúa hiệp một lòng trong sự cầu thay và đưa dắt thân hữu tham dự.

 

“Chúa Tình Yêu Giáng Sinh” là chủ đề của hai đêm thánh nhạc sẽ diễn ra tại sân vận động Phú Thọ, quận 11, TP.HCM vào ngày 07,08/12/2019. Đây là sự kiện đặc biệt do Ban Đại diện Tin Lành TP.HCM đứng ra tổ chức với sự tham gia của tất cả các Hội Thánh trong khu vực cũng như những vùng lân cận. (Theo HTTLVN.org)

 

Hội Thánh Chúa tại Thông Tây Hội sẽ  mời 100 thân hữu đến tham dự chương trình trên. Quý tín hữu cầu thay, tích cực mời gọi thân hữu hầu đem đến niềm vui, tình yêu thương và Phúc Âm cứu rỗi đến cho mọi người quanh mình trong mùa CHÚA TÌNH YÊU GIÁNG SINH năm 2019.