LỄ KỶ NIỆM MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2020

LỄ KỶ NIỆM MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2020

Trân trọng có lời chào đến toàn thể quý Tín Hữu,
kèm theo đây là chương trình tổng quát, kỳ lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Jêsus Giáng Sinh -năm 2020. Quý Tín Hữu lưu ý để Cầu Nguyện - tham dự và mời Thân Hữu tham dự.