THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI KINH THÁNH MÙA HÈ NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI KINH THÁNH MÙA HÈ NĂM 2020

V/v Thánh Kinh Mùa Hè 2020 và đề cương ôn thi