CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH 2022

CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH 2022

CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH 2022

 

Lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng sinh năm 2022 tại Hội Thánh Tin Lành chi hội Thông Tây Hội được tổ chức trang trọng, đầy phước hạnh Chúa ban.
Chương trình được bắt đầu từ 6g00 Chúa nhật 18/12/2022. Mục Sư LÊ AN KHƯƠNG, Quản nhiệm Hội Thánh tuyên bố khai lễ và cầu nguyện trình dâng các chương trình lễ lên Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, Tể Trị và Ban Ơn.

Nguyện Chúa tuôn đổ phước hạnh để con dân Chúa nhận được Tình Yêu của Cứu Chúa Giê-xu Giáng sinh cách cá nhân và rao báo Tin Lành đến Thân hữu, làm vinh hiển danh Chúa.
Lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng sinh năm 2022 với các chương trình Thờ Phượng Chúa Giáng sinh, Thánh nhạc Truyền giảng, chính lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng sinh và kết lễ bằng chương trình cảm tạ Chúa – tất niên 2022.

Với Chủ đề: CHÚA ĐẾN TRONG THẾ GIAN, câu gốc: I Ti-mô-thê 1: 15a, ước ao mỗi con dân Chúa đặt niềm tin trọn vẹn và nhận lấy ơn cứu rỗi cho chính mình.

Các hình ảnh ghi nhận trong kỳ lễ 2022.

18/12/2022Một số hình ảnh tiết mục ngày 18/12/2022

22/12/2022


Hình ảnh cầu nguyện khai lễ của Truyền Đạo Trương Nguyễn Thiên Ái

Ban hát lễ tôn vinh Chúa


Hình ảnh Mục Sư Nguyễn Đức Vĩnh An chia sẻ sứ điệp giáng sinh đề tài " Vì Yêu Ngài Đến "Hình ảnh Mục Sư Lê An Khương hướng dẫn thân hữu cầu nguyện tin Chúa

 

 
Thật dâng lời cảm tạ Chúa vì có 12 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa.

 Lễ 1 ngày 24/12/2022

Hình ảnh cầu nguyện khai lễ của Mục Sư Lê An Khương

Ban hát lễ tôn vinh Chúa.


Hình ảnh Mục Sư Lê An Khương chia sẻ sứ điệp giáng sinh đề tài " Chúa Đến Trong Thế Gian ".


Hình ảnh các con cái Chúa đến tham dự chương trình kỷ niệm Chúa giáng sinh trong lễ 1.


Hình ảnh Truyền Đạo Trần Tuấn Anh hướng dẫn thân hữu cầu nguyện tin Chúa.


Thật dâng lời cảm tạ Chúa vì có 7 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa.

 

Lễ 2 ngày 24/12/2022

Hình ảnh cầu nguyện khai lễ của Mục Sư Lê An Khương.


Ban hát lễ tôn vinh Chúa.


Hình ảnh Mục Sư Lê An Khương chia sẻ sứ điệp giáng sinh đề tài " Chúa Đến Trong Thế Gian " trong lễ 2. 

 

Hình ảnh các con cái Chúa đến tham dự chương trình kỷ niệm Chúa giáng sinh trong lễ 2.

 

Hình ảnh Truyền Đạo Trần Tuấn Anh hướng dẫn thân hữu cầu nguyện tin Chúa.

Thật dâng lời cảm tạ Chúa vì có 5 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa.

 

 Buổi Sáng 25/12/2022

 

 Hình ảnh cầu nguyện khai lễ của Mục Sư Lê An Khương.

 

 

 

 

 

 

 Ban hát lễ tôn vinh Chúa.

 

 

 

Hình ảnh các con cái Chúa đến tham dự chương trình kỷ niệm Chúa giáng sinh. 

 

Hình ảnh Truyền Đạo Trương Nguyễn Thiên Ái chia sẻ sứ điệp giáng sinh đề tài " Chúa Đến Trong Thế Gian "

 

 

Thật dâng lời cảm tạ Chúa vì có 3 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa.

 

Buổi tối 25/12/2022

 Hình ảnh cầu nguyện khai lễ của Mục Sư Lê An Khương.

 

Ban hát lễ tôn vinh Chúa.

 

Hình ảnh Truyền Đạo Trần Tuấn Anh chia sẻ sứ điệp giáng sinh đề tài " Bước Tiến Mới "

 

 

 

 

Hình ảnh tri ân công khó