CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT BAN CẦU NGUYỆN

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT BAN CẦU NGUYỆN

Chương trình tổng kết ban cầu nguyện năm 2022

 

 

 

Hình ảnh tri ân công khó :