LỄ KỶ NIỆM ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM 2023

LỄ KỶ NIỆM ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM 2023

LỄ KỶ NIỆM ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM

-

Chúa nhật 28/5/2023, lễ kỷ niệm Đức Thánh Linh Giáng lâm, ngày Truyền giáo của Hội Thámh. Chương trình Thánh nhạc Truyền giảng Tin lành tại nhà thờ Tin lành Thông Tây Hội được thực hiện cách trang trọng , tôn cao Đức Chúa Trời, vinh hiển Danh Ngài. Các chi hội Tin Lành , khu vực 3 Tp. HCM cùng tham dự và đưa thân hữu đến. Cảm tạ ơn Chúa, có 31 thân hữu đã tin nhận Chúa, trở thành Tân tín hữu. Nguyện Chúa ban ơn trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, tiếp tục rao giảng Tin lành, đem nhiều người tin nhận Chúa Giê-xu.

Một số hình ảnh của Lễ Kỷ Niệm Đức Thánh Linh Giáng Lâm.

Vui lòng bấm link: drive.google.com/drive/lekyniemducthanhlinhgianglam